สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง

การดำเนินการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

ปีงบประมาณ

2566

ต.ค. 65 - ก.ย. 66

คำร้องทั้งหมด

721

กำลังดำเนินการ

37

ดำเนินการแล้วเสร็จ

684

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด