ระบบท้องถิ่นดิจิทัล

สำหรับประชาชน

ให้คุณได้ยื่นคำร้อง/ร้องเรียน หรือขอใช้บริการต่างๆ จากหน่วยงานของคุณ ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย

สำหรับเจ้าหน้าที่

ให้คุณเข้าถึงระบบจัดการคำร้อง/ร้องเรียน หรือคำขอ ใช้บริการต่างๆ จากประชาชน ได้สะดวกกว่าเดิม
เวอร์ชัน 2.1