เทศบาลตำบลคอนสวรรค์

การดำเนินการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

ปีงบประมาณ

2567

ต.ค. 66 - ก.ย. 67

คำร้องทั้งหมด

3

กำลังดำเนินการ

1

ดำเนินการแล้วเสร็จ

2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
LINE-ALBUM-คก--เอดส์-ปี-66-๒๓๐๙๒๙-2

โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566

S--9093156-0

โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566  

IMG-0883

นางสาวเพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกเยี่ยมผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะพลัดตกหกล้ม นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ พร้อมจนท.ที่เกี่ยวข้อง

6AAC5F6A-EECE-4007-AE56-3933173C10AE

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อการใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคอนสวรรค์ ในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคอนสวรรค์