bg policy

นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy) ของระบบท้องถิ่นดิจิทัล

1. คุกกี้คืออะไร

สพร. ใช้คำว่า “คุกกี้” เพื่อใช้ครอบคลุมความหมายถึง คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เช่น แท็กและพิกเซล เป็นต้น คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์วางไว้ในคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป หรืออุปกรณ์พกพาของท่านเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน

2. มีการใช้คุกกี้อย่างไร

ระบบท้องถิ่นดิจิทัลมีการใช้คุกกี้เพื่อ บันทึกการเข้าเยี่ยมชม การสมัครหรือลงทะเบียนเข้าใช้งาน และการใช้บริการต่าง ๆ บนระบบฯ โดยทำให้ระบบฯ สามารถจดจำการใช้งานของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงระบบฯ ให้ตรงกับความต้องการ ของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานระบบฯ ของท่าน และในบางกรณี สพร.จำเป็นต้องให้บุคคล ที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคาระห์ทางสถิติ ตลอดจน เชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

3. ประเภทของคุกกี้ที่ระบบท้องถิ่นดิจิทัลใช้

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการระบบท้องถิ่นดิจิทัล เพื่อให้ ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของระบบฯ ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของระบบฯซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้ระบบท้องถิ่นดิจิทัล จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ บริการได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้ระบบท้องถิ่นดิจิทัล ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งาน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถ ปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
วัตถุประสงค์ ฐานกฎหมาย ฐานกฎหมาย
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อ การให้บริการระบบท้องถิ่นดิจิทัล เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานใน ส่วนต่าง ๆ ของระบบฯ ได้ รวมถึง ช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้ บริการในสาระสำคัญของระบบฯ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  • dga_mb
  • dga_mncp
  • dga_vrf
  • dga_pvvrf
  • dga_dgt
  • csrf_token
คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์
(Functional Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้ระบบท้องถิ่น ดิจิทัล จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ บริการได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้ระบบ ท้องถิ่นดิจิทัลส่งมอบคุณสมบัติและ เนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งาน ของผู้ใช้บริการได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อ บัญชีผู้ใช้งาน หรือจดจำการ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์ หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจ ซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิด การใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผล ให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้ อย่างสมบูรณ์
  • dga_msg
  • dga_rfr
  • cook_policy

4. การปิดกั้นการใช้งานคุกกี้

ท่านสามารถหยุดการใช้งานคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่านได้โดยการเปิดใช้งานการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของท่านที่อนุญาตให้ท่าน บล็อกการใช้งานคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วน กรุณาเยี่ยมชม www.allaboutcookies.org เพื่อหาวิธีที่ท่านอาจใช้ในการกระทำการดังกล่าว โปรดทราบว่าหากท่านใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อบล็อกคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของระบบท้องถิ่นดิจิทัล หรือในกรณีที่สำคัญจริง ๆ ท่านอาจเข้าระบบท้องถิ่นดิจิทัลไม่ได้เลย

5. ติดต่อ สพร.

 • หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้โปรดติดต่อ สพร.โดยใช้วิธีต่อไปนี้:
  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
  ชื่อ:สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
  สถานที่ติดต่อ:ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  ช่องทางการติดต่อ:contact@dga.or.th
  โทรศัพท์:02-612-6060

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริงโดย สพร. จะมีการแจ้งนโยบาย ที่มีการปรับปรุงใหม่ บนเว็บไซต์ http://www.dga.or.th/pdpa ดังนั้น สพร. ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจ การเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าวก่อนใช้บริการ