เทศบาลตำบลทับมา

การดำเนินการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

ปีงบประมาณ

2567

ต.ค. 66 - ก.ย. 67

คำร้องทั้งหมด

36

กำลังดำเนินการ

32

ดำเนินการแล้วเสร็จ

4

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
417438239-702075438764168-7619959463648298839-n

เทศบาลตำบลทับมา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกีฬาปฐมวัยทับมามหาสนุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

419821557-703267951978250-626090216741319998-n

เทศบาลตำบลทับมา รับมอบเกียรติบัตร “หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้วยการจ้างงานคนพิการ เป็นอย่างดี ประจำปี 2566” ภายใต้โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดระยอง ประจำปี 2566

14

เทศบาลตำบลทับมา ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง จัดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

99999999999999-JPG

เทศบาลตำบลทับมา จัดโครงการ “การสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพของครอบครัวและผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ผ่านกิจกรรม Dementia Cafe” ณ วัดทับมา หมู่ที่ 4